Datalek op de werkvloer

Een man zit achter zijn computer te telefoneren met een VoIP toestel.