GKS

3 mensen zijn in overleg. De blonde man in het midden houdt een notebook vast. De vrouw rechts wijst daar wat op aan.