Een handdruk van twee mannen om een overeenkomst te sluiten

Twee mannen schudden elkaar de hand om de overeenkomst te sluiten.